Privatlivspolitik

Vi er vægter for vores brugeres privatliv og sikrer, at al behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vi gør følgende for at håndtere dine personlige data sikkert:

  1. Personlige oplysninger indsamlet om dig, og måden de bruges og opbevares på

Sana Pharma Medical ApS i Danmark er ansvarlig for behandlingen af ​​de personoplysninger, du har givet os. Når du opretter dig som kunde, beder vi dig oplyse om dit fulde navn, adresse, e-mail og telefonnummer. Vi har brug for disse oplysninger for at kunne administrere dit kundeforhold. Til at sende dig dine ordrer og have mulighed for at kontakte dig i forbindelse med dit kundeforhold, hvis behovet skulle opstå. De oplysninger, du giver, vil blive opbevaret, så længe du har et aktivt kundeforhold til os. Sana Pharma Medical ApS er forpligtet til at opbevare dele af oplysningerne, også efter dit kundeforhold er ophørt. Eksempelvis er vi forpligtet til at opbevare visse kategorier af oplysninger i forbindelse med regnskabsføring og disse oplysninger opbevares i overensstemmelse med gældende regler om bogføring mv.

Når du giver os dine personlige oplysninger ved bestilling, bruges disse personoplysninger til at håndtere din specifikke forespørgsel. Vi vil også bruge oplysningerne til at kommunikere med dig og til at tilpasse vores service. Vi kontakter dig via telefon, elektronisk post og almindeligt brev, medmindre du har informeret os om, at du ikke ønsker at blive kontaktet.

Efter afslutningen af ​​kundeforholdet vil vi fortsat gemme dit navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og købshistorik. Dette for at kunne kontakte dig med tilbud og nyheder om vores produkter, som vi tror kunne have interesse for dig. Vi vil også gerne kunne foretage en personlig tilpasning af disse henvendelser, for at kunne varetage Sana Pharma Medical ApS' legitime interesser i at anvende markedsføring, der af modtagerne opfattes som relevant. Medmindre du har taget forbehold herfor, da du først registrerede dig hos os, eller du har meddelt os, at du ikke ønsker at blive kontaktet.

I henhold til bogføringsloven og bogføringsloven er Sana Pharma Medical ApS i Danmark, forpligtet til at opbevare visse oplysninger, herunder dine betalingstransaktioner for tidligere ordrer, i fem år efter regnskabsårets udløb.

Dine personoplysninger kan yderligere bruges til følgende formål: regnskab, fakturering og revision, betalingsverifikationer, administrative og juridiske formål, statistik og markedsføringsanalyse med det formål at forbedre vores tjenester, hjemmesiden og brugeroplevelsen, udvikling og vedligeholdelse af vores systemer, samt kundeanalyser og undersøgelser.

  1. Personoplysninger til tredjepart

Vi kan bruge underleverandører til at håndtere de indsamlede personoplysninger. Disse underleverandører kan være placeret i Norge eller i udlandet. Når vi bruger sådanne underleverandører, sikrer vi, at passende kontraktmæssige sikkerhedsforanstaltninger er blevet implementeret i overensstemmelse med gældende regler om beskyttelse af personlige oplysninger.

Vi kan også dele dine personoplysninger med virksomheder i vores koncern eller med andre virksomheder, der samarbejder med os til formålene nævnt i punkt 1, både inden for og uden for EU/EØS, såfremt de er i overensstemmelse med GDPR reglerne. Sana Pharma Medical ApS i Danmark, er ansvarlig for at sikre, at overførslen af ​​dine persondata sker i overensstemmelse med gældende GDPR regler.

Vi kan videregive dine personlige oplysninger til andre, hvor det er pålagt eller lovligt, eller hvis du sender os noget materiale, der er ulovligt.

  1. Direkte markedsføring i elektronisk form.

Så længe du er kunde hos Sana Pharma Medical ApS, vil vi bruge dine oplysninger til at sende dig tilbud og nyheder om vores produkter, som vi mener kan have din interesse. Du kan afmelde dig ved at følge instruktionerne, som vi giver dig ved hver kommunikation.

  1. Sikkerhed

Alle personlige data opbevares på et sikkert sted. Vores hjemmeside bruger Secure Sockets Layer (SSL) krypteringsteknologi. Dette er en af ​​de mest avancerede sikkerhedsteknologier, der i øjeblikket er tilgængelige til onlinetransaktioner. Den krypterer alle dine personlige oplysninger, så de ikke kan læses af andre end dem de er tiltænkt.

  1. Rettelse og sletning

Hvis der er blevet behandlet personoplysninger, som er urigtige, ufuldstændige eller som det ikke er tilladt at behandle, vil Sana Pharma Medical ApS rette eller slette de ufuldstændige oplysninger på eget initiativ eller efter din anmodning.

Dine personoplysninger vil blive slettet/anonymiseret, når der ikke længere er et lovmæssigt behov for at opbevare dem i Sana Pharma Medical ApS, medmindre andre love og bekendtgørelser kræver yderligere opbevaring. Sana Pharma Medical ApS foretager en vurdering af behovet for fortsat opbevaring efter ophør af kundeforholdet. Alle personoplysninger, der ikke længere er nødvendige for at udføre formålet med opbevaringen, slettes/anonymiseres. Fortsat opbevaring af personoplysninger herefter vil enten være baseret på lovhjemmel eller samtykke fra dig.

  1. Andre spørgsmål

Sana Pharma Medical ApS er ansvarlig for behandlingen af ​​personoplysninger som beskrevet ovenfor. Persondataloven giver dig ret til at stille os spørgsmål om, hvilken slags oplysninger vi har opbevaret om dig, hvorfra vi har disse oplysninger, og hvordan disse oplysninger er blevet brugt. Du har ret til at få en kopi af de oplysninger, vi har opbevaret om dig, og til at anmode om, at de oplysninger, vi ligger inde med, slettes, korrigeres eller at databehandlingen begrænses. Derudover har du ret til at anmode om, at dine data overføres til en anden juridisk enhed (dataportabilitet). Enhver sådan anmodning skal være skriftlig og adresseret til nedenstående adresse. Hvis du ønsker at opdatere dine oplysninger, ændre din foretrukne kommunikationsform, eller hvis du ikke ønsker at modtage markedsføring fra os i fremtiden, bedes du sende en skriftlig anmodning til:

Sana Pharma Medical ApS

Svanevej 22, 2400 København N

eller til post@sanapharma.dk

Eventuelle klager over Sana Pharma Medical ApS' behandling af personoplysninger kan rettes til det Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby

E-post: dt@datatilsynet.dk

  1. Opdateringer

Vi kan ændre vores privatlivspolitik ved behov. Dette vil blive gjort for at imødekomme ændringer i loven, bekendtgørelser, rammebetingelser, kommercielle behov, eller for at tilfredsstille behovene hos vores kunder, marketingpartnere og serviceudbydere. Opdaterede versioner vil blive offentliggjort på vores hjemmeside, og datoen for ændringen vil blive vist, så du er opmærksom på, hvornår den sidste opdatering fandt sted.

Privatlivspolitikken blev sidst opdateret den 1/12/2023.